Etter at dere har vært til første meklingstime, får dere en meklingsattest.

Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og i barneloven.

Etter at separasjonstiden er over, kan du søke om skilsmisse.

Hvordan gå frem når skilsmisse er bestemt?

Go to top