Hvis skjer hvis ektefellen nekter å skrive under søknaden om separasjon eller skilsmisse?

Etter at separasjonstiden er over, kan du søke om skilsmisse.

Meningen med separasjonen er at ektefellene skal bo fra hverandre i en periode før de får innvilget skilsmisse.

Go to top