Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Organisasjonen Voksne for Barns rådgivere svarer på spørsmål om barn og unge på telefon eller skriftlig. Om samlivsbruddet er et faktum kan det være godt å få råd fra noen «utenfra». Du som henvender deg er anonym.

Ring 810 03 940 eller skriv et innlegg her: http://vfb.no/radgivning

Mekling

Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og i barneloven.

Hvordan gå frem når skilsmisse er bestemt:

Go to top