Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og i barneloven.

Meningen med separasjonen er at ektefellene skal bo fra hverandre i en periode før de får innvilget skilsmisse.

Hvordan gå frem når skilsmisse er bestemt?

Viktig med videre samarbeid.

Go to top