I tillegg til masse følelser og tanker, vil sannsynligvis din økonomi bli endret ved et samlivsbrudd. 

Mange par velger å dele inntekter og utgifter som ektefeller, og vil derfor ved skilsmisse dele felleseiendelene eller fellesgjelden.

Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og i barneloven.

At pappa og mamma skal skilles er de fleste barns store skrekk. 

Bekreftelse av skilsmissen, og evt. klagerett.

Etter at separasjonstiden er over, kan du søke om skilsmisse.

Hvordan gå frem når skilsmisse er bestemt?

Det kan være veldig mange årsaker til at ektefolk og samboere skiller lag.

Viktig med videre samarbeid.

Go to top