Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Når far og mor flytter fra hverandre blir spørsmålet hvor barnet skal bo fast og hvilke regler som gjelder for barnefordeling.

At pappa og mamma skal skilles er de fleste barns store skrekk. 

Bekymret til hvordan samlivsbruddet vil påvirke barnet? Her er noen råd på veien.

Go to top