Barnebidrag og bidragsforskudd

Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt.

Reisekostnader ved samvær

Hvis barnefaren og barnemoren bor et stykke fra hverandre, kan barnas reisekostnader bli høye.

Stønadsordninger til enslige forsørgere

Enslig mor eller far, hvilke rettigheter har jeg til økonomisk støtte?

Besøkende nå

Vi har 61 gjester på besøk akuratt nå.

Gå til toppen