Barnebidrag

Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt.

Hvilke rettigheter har jeg til økonomisk støtte?

Hvordan gå frem når skilsmisse er bestemt:

Go to top