Hvor skal jeg bo?

Hvor skal jeg bo?

Hvem skal bo i boligen?

Hvem skal bo hvor og med hvem?

Når dere skal separeres må dere avklare hvem som skal bo hvor, hvem som skal bo med med barna og hvordan dere skal fordele formue og eiendeler. Hvem som skal bo med barna avklarer dere i meklingsmøtet.

Vi ser at for mange blir et første steg at en av dere leier en liten leilighet fram til dere får ordnet alt det praktiske. 

Husk å melde flytting til Skatteetaten. Det gjør du på Skatteetatens nettsider. Skal barna bli med deg må du få underskrift av ektefellen din.

Hvis en av dere kjøper den andre ut fra felles bolig må du huske å sende nytt skjøte til Statens Kartverk. Både ektefeller og samboere slipper dokumentavgift ved separasjon.


Les gjerne også: Midlertidig bruksrett til bolig 

 

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER